Cazane de abur cu domă

Cazane de abur cu domă

Oferta de cazane de abur de joasă presiune pe combustibili lichizi şi gazoşi include şi gama de cazane orizontale de debite mici ACD, destinate utilizării în industria ușoară și în special în industria textilă, în următoarele tipodimensiuni:

 

 Tip cazan

 Debit (kg/h)

 Presiune (bar)

ACD 0,1 – 6

 100

 2 – 6

ACD 0,15 – 6

 150

ACD 0,2 – 6

 200

ACD 0,25 – 6

 250

ACD 0,3 – 6

 300

Cazanele din gama ACD pot fi utilizate şi la încălzirea cu abur şi prepararea apei calde de încălzire şi a apei calde menajere. Principalele caracteristici tehnico-funcţionale ale cazanelor din gama ACD sunt următoarele:

  • sunt cazane orizontale, cu ţevi de fum orizontale, echipate bloc pentru funcţionare şi izolate cu lamel mineral şi tablă de inox;
  • produc un randament termic brut garantat de 90 %;
  • pornire rapidă;
  • la cerere, se pot livra pe platformă pe care se poate plasa un rezervor de apă de alimentare şi colectare condens şi o staţie de dedurizare.

Avantajul achiziţionării cazanelor din această familie este dat de faptul că acestea sunt cu până la 40 % mai ieftine decât cazanele similare ca debit şi performanţe!

Gabaritele cazanelor sunt mai reduse, necesită spaţii mai mici pentru centrala termică şi sunt uşor de integrat în liniile tehnologice.

În cadrul retehnologizării unor centrale termice la beneficiari care au consumatori atât de abur de joasă presiune cât şi de apă caldă, Pifati a venit cu o soluţie de unificare a sursei de căldură utilizând numai cazane de apă caldă atât pentru încălzire cât şi pentru procesul tehnologic.

Unificarea surselor a condus la reducerea investiţiei atât la centrală cât şi la instalaţia termomecanică.

Pentru cazurile în care utilajele tehnologice nu permit presiuni mai mari ca 0,7 bar s-au folosit schimbătoare de căldură în plăci în al căror secundar se recirculă apă caldă la presiunea admisă.

Cazane-abur-doma