Cazane de abur de medie presiune

Cazane de abur de medie presiune

Produsele din această gamă sunt cazane monobloc, orizontale de tip ignitubular cu trei drumuri de gaze. Echiparea standard:

 • două plăci tubulare plane în care se fixează prin sudare tubul de flacără şi ţevile de fum
 • tubul de flacără lis, cilindric, cu cameră de întoarcere imersată în apă
 • camere de fum în faţă şi în spate inspectabile, care permit curăţirea ţevilor de fum
 • corpul sub presiune prevăzut cu gura de vizitare şi de curăţare, izolat termic cu saltea de vată lamelară şi acoperit cu tablă de inox
 • soluţiile adoptate permit montajul în spaţii de înălţime reduse
 • montaj rapid şi uşor necesitând numai racordarea la instalaţiile de apă, energie electrică, combustibil şi la drenaje
 • deservire de la cota 0
 • cazanul echipat cu supapa(e) de siguranţă VYC, indicatoare de nivel VYC, ventil pentru purja continuă, ventil golire, ventil aerisire şi dispozitiv prelevare probe
 • pompe de alimentare cu apă WILO
 • instalaţia de ardere G.B. Ganz pentru combustibil lichid, gazos sau mixt
 • instalaţia de automatizare (panou de comandă, protecţie şi semnalizare, presostate de lucru şi protecţie, buclă de reglare şi protecţie nivel)
 • la cerere, cazanul poate fi echipat cu sistem automat de purjare Spirax Sarco