Centrale termice de bloc

Centrale termice de bloc

O centrala termica de bloc se preasamblează și se probează în fabrica Pifati într-un spațiu similar cu cel al centralei termice în care urmează să fie montate. În acest fel, retehnologizarea unei centrale termice durează la beneficiar 4 – 5 zile. Centrala se racordează la utilitățile (apă, energie electrică, coș fum, canal) existente.

Elementele centralelor pot fi montate și în spații puse la dispoziție de beneficiar, dacă îndeplinesc condițiile cerute, sau într-un conteiner construit din profile și acoperit cu panouri de aluminiu termoizolante și geamuri termopan. În acest caz este necesară și livrarea unui coș de fum din inox, izolat cu lamel mineral, ancorat pe peretele blocului.

Legarea la instalația de încălzire se face, de regulă, prin punctul de intrare în bloc a conductelor de racord la instalația de termoficare.

Pentru o centrală nouă, investiția include și costul coșului de fum, fără a lua în calcul costurile legate de execuția racordului de gaze naturale și, eventual, conteinerul în care se amplasează utilajele.

Din experiența Pifati privind modernizarea unei centrale termice, cheltuielile cu încălzirea și prepararea apei calde menajere se reduc cu circa 40 %!

O centrala termica de bloc, se compune, de regulă, din:

  • două cazane automate de apă caldă de randament ridicat (91– 93 %), cu arzătoare pe gaze naturale la foarte joasă presiune

  • un preparator de apă caldă menajeră cu acumulare redusă și schimbător de căldură în plăci pentru prepararea instantanee a apei calde menajere

  • ventile, conducte, pompe, panou electric de comandă, semnalizare și protecție

  • un computer climatic Honeywell care conduce întreg sistemul optimizând consumurile în funcție de necesități. Gradul de confort dorit este obținut prin prescrierea parametrilor doriți, în perioadele dorite prin programarea orară, zilnică, săptămânală, lunară sau de sezon.

centrale-termice-bloc