Centrale termice modulate (în container)

Centrale termice modulate (în container)

Realizarea unei centrale termice care sa alimenteze cu agent termic consumatori menajeri si industriali presupune existenta sau constructia unei cladiri care sa îndeplineasca conditii de gabarit, suprafete vitrate, rezistenta la foc, utilitati etc.

Constructia sau amenajarea unei astfel de cladiri necesita un efort financiar important si, din aceasta cauza, poate compromite ideea de alimentare insulara cu caldura si/sau abur.

Pentru surmontarea problemei cladirii centralei termice, PIFATI realizeaza montajul utilajelor necesare într-o incinta formata din module (containere), cu gabarite care sa permita transportul lor de la fabrica la beneficiar cu mijloace auto.

Avantajele Centralelor termice modulate (în container)

 • costurile reduse de realizare a centralei
 • costurile reduse de amenajare a terenului
 • montajul rapid la beneficiar si punerea rapida în functiune la beneficiar

Componenta centralei modulate

Centrala modulata în container contine toate utilajele unei centrale termice pentru a produce apa calda, încalzire si/sau apa calda menajera (de consum). Utilajele se aleg si se dimensioneaza în functie de necesitatile beneficiarului. Centrala se compune în principal din:

 • doua cazane de apa calda, echipate cu arzatoare, panou automatizare, pompa recirculare anticondens
 • vas de expansiune, butelie de egalizare, pompe
 • preparator de apa calda menajera (a.c.m.) cu schimbator de caldura în placi, vas de acumulare si pompa de recirculare a.c.m.
 • statie de dedurizare a apei
 • cos de fum de inox, izolat cu lamel mineral si acoperit cu tabla din inox (individual sau comun pentru cazane)
 • panou electric de alimentare, comanda, protectie si semnalizare
 • alte utilaje, la comanda beneficiarului (rezervor de apa, rezervor de combustibil lichid etc.)

Functionarea centralei

Functionarea centralei termice modulate (în container) este administrata de la un panou de comanda care asigura urmatoarele functii:

 • pornirea comandata a cazanelor
 • pornirea secventiala a arzatoarelor
 • pornirea secventiala a pompelor de circulatie ale cazanelor
 • pornirea comandata a pompei de recirculare cazan
 • ponirea comandata a pompelor de circulatie încalzire
 • alegerea pompei de circulatie încalzire în functiune
 • pornirea comandata a pompei de recirculare primar preparare a.c.m.
 • alegerea pompei de recirculare primar preparare a.c.m. în functiune
 • pornirea secventiala a pompei de circulatie a.c.m. secundar si pornirea pompei de recirculare a.c.m.
 • la cerere, centrala termica se poate echipa cu automatizare si supraveghere la distanta, fiind astfel posibil controlul de oriunde

Ai nevoie de o Centrala termica modulata?

Livrare, montaj si punere în functiune

Centrala termica se preasambleaza, în fabrica Pifati, pe o platforma metalica. Utilajele sunt amplasate conform configuratiei finale în centrala termica. Ansamblul este probat hidraulic.
Livrarea se face în 1-3 module (containere) cu gabarite conforme reglementarilor privind transportul rutier. Modulele se aseaza pe o platforma betonata, se reasambleaza unitar si se conecteaza la utilitati – apa, canalizare, combustibil, energie electrica si consumatori.
Cosul este dimensionat, livrat si montat conform necesitatilor si posibilitatilor beneficiarului. Ansamblul este supus, dupa reasamblare, unei încercari hidraulice la rece. Odata terminat montajul, centrala este pusa în functiune, facându-se reglajele, cu livrare de agent termic la beneficiar.