Coșuri de fum

Co?uri din inox

Co?urile de fum realizate de Pifati sunt din tabl? sub?ire din o?el inox, decease izolate termic cu lamel din vat? mineral? bazaltic? ?i acoperite cu tabl? de protec?ie, medicine fiind livrate cu set sau sistem de supor?i de prindere ?i sus?inere de cl?diri, stâlpi, etc. Sistemul de prindere este reglabil atât în plan orizontal cât ?i în plan vertical. Tronsonul de baza este prev?zut, la rândul s?u, cu un sistem de drenare a condensului ?i de acces pentru cur??ire ?i inspectie.
Co?urile de fum au un diametru nominal interior cuprins între 150 ?i 1400 mm, o în?l?ime de la 10 la 50 m, temperatura gazelor de ardere este de la + 60 pana la + 450º C, iar cea exterioar? este cuprins? între – 30 si + 50º C. Umiditatea maxim? este de 100%.
Printre avantajele co?urilor de fum fabricate de Pifati se num?ra faptul c? acestea sunt necorodabile la interior ?i exterior, au o etan?eitate perfect? atât la partea de gaze de ardere cât ?i la agen?ii externi, montajul realizându-se u?or prin proiectarea, execu?ia, livrarea tronsoanelor ?i supor?ilor în func?ie de condi?iile existente la beneficiar. Accesul pentru cur??ire ?i inspec?ie este, de asemenea, u?or.
Dac? înainte co?urile erau confec?ionate manual, acum situa?ia se prezint? altfel, tocmai datorit? noii tehnologii implementate de Pifati, prin ma?ina de confec?ionat virole. Prin intermediul acesteia, confec?ionarea tuburilor se face automat. Ma?ina are capacitatea de a realiza virole de 1 m lungime, cu un diametru cuprins între 80 ?i 600 mm, din tabl? de inox cu o grosime de la 0,3 la 1 mm.
Mecanismul este urm?torul: dup? ce valorile dorite a fi realizate, au fost introduse într-un panou de comand? ce va dirija pe timpul întregului proces ghilotina, banda si val?ul, tabla este decupat? la lungimea dorit? de o ghilotin?, este transportat? pe o band? de cauciuc ?i introdus? în val? pentru roluire. Linia este capabil? s? produc? automat num?rul dorit de tuburi.
Bancul de sudur? automat, sudeaz? longitudinal tuburile confec?ionate pe linia respectiva. Procedeul de sudur? este TIG (sudur? în argon).
Bancul de debitare cu plasm? este debitat în 3D, conform unui desen cu coturi sau elemente de leg?tur? din tuburi. În principiu poate decupa orice form? din/în tub.
Ma?ina pentru confec?ionat tubulatur? realizeaz? automat tubulatura agrafat? (tub spiralat) din banda de inox sau tabl? zincat?, având o la?ime de 137 mm ?i un diametru cuprins între 80 ?i 1400 mm.

Configurarea furniturii

• Tronson de baz? cu gur? de vizitare ?i sistem de evacuare condens
• Tronsoane verticale pân? la cota final?
• Tronsoane orizontale pân? la cazan
• Tronson de vârf
• Clapet? de izolare a cazanului
• Compensatori pentru preluarea dilat?rilor
• Set sau sistem de supor?i

Comments (203)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.