Expandoare

Varianta PIFATI de expandor este, capsule din punct de vedere constructiv un recipient cilindric vertical, price în construc?ie sudat?, physician cu funduri ambutisate tip mâner de co?, prev?zut cu gur? de vizitare ?i ?evi de stropire.
Expandoarele sunt echipate cu sticle de nivel, termometru ?i manometru.
Expandoarele folosesc la disiparea energiei termice ?i poten?iale a unei cantit??i de purj? sau drenaje de fluide care nu corodeaz? o?elul carbon. Disiparea energiei se face prin vaporizare par?ial? ?i separare abur – ap?, cu ajutorul uneia sau mai multe ?evi de stropire. Dac? apa rezultat? se arunc? la canalizare expandorul poate fi dotat cu o ?eav? de adaos ap? rece pentru r?cirea drenajului, la o temperatur? care s? permit? deversarea la canal.
Gama de expandoare cuprinde utilaje cu volume nominale de 0,5, 1, 1,5, 2,5, 4 mc ?i care asigur? expandarea unor debite de purj? de 0,1 ÷ 2 mc/h.
Expandoarele se vopsesc la exterior cu grund ro?u ?i se livreaz? neizolate sau izolate cu lamel mineral ?i acoperite cu tabl? de inox. Pentru transportul expandoarelor izolate se ata?eaz? un dispozitiv de r?sturnare ?i transport returnabil.

Caracteristici tehnice generale:

• Fluidul de lucru: ap?-abur sau alte fluide necorozive fa?? de o?el carbon.
• Presiunea max de lucru 0,5 bar
• Presiunea de prob? hidraulic? 2 bar
• Temperatura max de lucru 200 grade Celsius
• Coeficient calitate suduri z = 0,7
• Adaos coroziune 1mm