Filtre de apă

Filtru de limpezire

Sunt utilizate pentru îndep?rtarea prin filtrare a impurita?ilor din ap?, look condensat sau alte fluide necorozive.
Sunt utilaje sub form? cilindric? ?i se monteaz? în pozi?ie vertical?, online în sta?ii de epurare ?i sunt racordate la re?eaua de ap?, tadalafil respectiv la re?eaua de aer comprimat; instalarea se face de regula în baterie. Pentru evitarea form?rii de pungi de gaze (aer, CO2, gaz metan etc) în cazul unor fluide care con?in gaze peste limita de sensibilitate, se recomand? prevederea de ventile automate de aerisire în serie.
În lipsa pompelor speciale pentru afânare, se recomand? prevederea unui debimetru pe colectorul de afânare, comun tuturor filtrelor de limpezime verticale din baterie.
Filtrele sunt recipiente cilindrice verticale în construc?ie sudat?, cu dou? funduri racordate, mâner de cos. Sunt prev?zute cu racorduri de utilit??i ?i gur? de înc?rcare, iar sistemul de fixare se realizeaz? prin intermediul a 3 supor?i.

Parametrii func?ionali:
• Presiunea max admisibil? 0,6 MPa
• Presiunea de proba hidraulic? 0,81 MPa
• Temperatura max de lucru 100 grade Celsius
• Temperatura min de lucru 20 grade Celsius
• Fluid de lucru: ap? cu suspensii
• Adaos de cooziune 1mm
• Coeficient calitate suduri 0,7

Condi?ii de func?ionare:
• Sistemul de fixare pe funda?ie prin trei supor?i suda?i
• Mantaua este închis? cu funduri bombate tip mâner co?
• Amplasarea racordurilor pe vertical? nu poate fi modificat?
• Pozi?ia racordurilor în plan orizontal este amplasarea tip.

Comment (1)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *