Module de adaos și expansie

MODULUL DE ADAOS ?I EXPANSIE

Modulul de adaos ?i expansie PIFATI-MAE este un dispozitiv care se ata?eaz? re?elelor de înc?lzire compensând varia?iile de volum ale apei din circuitele închise în care temperatura variaz?. Prin preluarea apei din dilatare la înc?lzire într-un rezervor ?i prin introducerea apei în perioadele de contrac?ie prin r?cire, discount cu ajutorul unor pompe, cialis se realizeaz? men?inerea presiunii în jurul unei valori care s? asigure prezen?a apei pân? în punctul cel mai înalt al instala?iei.
Cu modulele de expansie se realizeaz? ?i compensarea pierderilor de ap? din instala?ie (dac? exist?), ambulance ca ?i dozarea de produse chimice pentru tratarea apei (hidrat de hidrazin?, amine, etc.) sau antigel.

Cum func?ioneaz??
În perioada de înc?lzire, prin cre?terea temperaturii, apa se dilat? în re?eaua închis?, presiunea cre?te ?i, la dep??irea valorii prescrise, deversorul se deschide l?sând surplusul de volum de ap? s? intre în rezervorul de stocare.
În perioada de r?cire, prin sc?derea temperaturii, apa se contract? în re?eaua închis? ?i presiunea scade. Când la sesizorul de presiune se atinge valoarea minim? a presiunii presetat?, este pornit? pompa de adaus. În caz de necesitate, dac? presiunea scade în continuare, porne?te ?i cea de-a doua pomp?. La atingerea presiunii de regim, pompa sau pompele se opresc pe rând în ordine invers? pornirii.
Indiferent de num?rul deversoarelor sau pompelor, instala?ia este protejat? pe partea sub presiune de o supap? de siguran??.

Din ce se compune?
• Pompe de adaos: grup de pompare Pifati cu una sau dou? pompe Wilo cu rotor ?i carcas? din inox, cu motoare alimentate la 220V sau 3x380V. Pompa(ele) aspir? ?i refuleaz? în dou? colectoare din o?el inox sau o?el carbon protejat prin acoperire galvanic?. Fiecare pomp? este prev?zut? cu clapet de re?inere ?i ventile cu sfer? pentru izolare aspira?ie/refulare. Pe colectorul de refulare sunt montate un vas de expansie de 8 l cu rol de amortizare, o sond? traductor de presiune ?i un manometru.
• Deversor desc?rcare: are corp de bronz pn10 sau pn16 ?i un filtru în amonte. Plaja de reglaj a deversorului este între 1- 6 bar, dup? cerin?e.
• Instala?ia de reglare ?i protec?ie nivel: se compune din un traductor de nivel cu plutitor pentru comanda umplerii rezervorului cu ap? tratat?, un traductor de nivel cu plutitor sau doi electrozi de nivel – pentru siguran?? la lips? ap? – comandând oprirea pompei (lor), un ventil electromagnetic sau cu servomotor (op?ional), normal închis, pentru introducerea apei în rezervor pentru completare, apa care trece prin ventil este condus? printr-o conduct? sub nivelul apei, evitând aerarea ?i, implicit, coroziunea instala?iei datorit? oxigenului dizolvat.
• Panou de comand? ?i protec?ie: executat în gradul de protec?ie IP55, este alimentat la 3x380V. Panoul are dou? sec?iuni:
(1) de comand? ?i protec?ie a pompelor de adaos Wilo – cu func?iile de pornire/oprire a pompelor în cascad? ?i permutarea lor, blocarea pornirii pompelor la lipsa apei, protec?ia electric? a motoarelor pompelor, semnaliz?ri ?i comenzi logice, semnalizare pompe în func?ionare, alegere regim de func?ionare pomp? ?i
(2) de comand? a aliment?rii cu ap? ?i semnalizare func?ional? cu func?iile de semnalizare nivel minim rezervor ?i prezen?? tensiune.
• Rezervor de ap?: executat din tabl? din o?el, este acoperit cu vopsea epoxi sau zingo la interior ?i cu vopsea de protec?ie la exterior. În partea superioar? este prev?zut cu un capac demontabil pentru inspec?ie, introducere ?i dozare chimicale. Rezervorul are urm?toarele racorduri: alimentare cu ap?, golire, prea plin, aspira?ie pompe, desc?rcare-deversare, traductoare de nivel.

Dac? din dimensionarea rezervorului de ap? rezult? volume mari ?i, implicit, rezervoare cu gabarite mari, se pot livra ?i grupuri de câte 2-3 rezervoare mici, interconectate, în volum total egal cu cel necesar.

Cum se livreaz??
Dup? probare în fabric?, modulele se demonteaz? ?i se livreaz? în maxim trei colete separate:
• rezervorul sau rezervoarele, dup? caz;
• grupul de pompare;
• panoul de comand?, protec?ie ?i control ?i aparatura de câmp.

Comment (1)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.